Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Reštaurovanie interierových omietok na hrade Strečno-časť severný palác

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74779378 | Kód: 2/20

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2/20 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\07\31
31.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2/20 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\21
21.07.2020
 Špecifikácia reštaurátorských prác Súťažné podklady
2020\07\21
21.07.2020
22.10.2021 11:43:47