Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vykonanie auditu za roky 2021 a 2022 (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75294214 | Kód: 28_21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu 28_21_1 Ostatné dokumenty
2021\08\02
02.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu 28_21_1 Ostatné dokumenty
2021\07\09
09.07.2021
22.10.2021 12:23:17