Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava lokomotívy DH 100/4

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76168907 | Kód: 1/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha - 1. Návrh zmluvy o dielo; 2. Fotodokumentácia Ostatné dokumenty
2019\10\14
14.10.2019
26.10.2021 19:21:13