Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie nábytku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76224906

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie nábytku Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\27
27.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie nábytku Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\27
27.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodanie nábytku - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\27
27.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie nábytku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie nábytku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\15
15.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie nábytku - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Vyhlásenie Príloha
2020\10\15
15.10.2020
 Návrh zmluvy na dodanie nábytku Príloha
2020\10\15
15.10.2020
 Špecifikácia nábytku, cenová ponuka Príloha
2020\10\15
15.10.2020
18.10.2021 13:33:31