Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup nových notebookov pre SOŠ obchodu a služieb, Čadca

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77263578 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-16

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup nových notebookov pre SOŠ obchodu a služieb, Čadca - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\28
28.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup nových notebookov pre SOŠ obchodu a služieb, Čadca - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\28
28.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-16 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\28
28.10.2020
26.10.2021 20:52:57