Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900; Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 2311-001 cez rieku Oravica - Stavebný dozor

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77399534

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2 Ostatné dokumenty
2020\01\31
31.01.2020
 Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900; Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 2311-001 cez rieku Oravica“ Stavebný dozor Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\08
08.01.2020
21.10.2021 06:48:34