Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy výťahu v objekte č. 559, pavilón A a výmena osobného výťahu v CSS Zákamenné

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77990128 | Kód: 02/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 02/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\09
09.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 02/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\01
01.08.2019
26.10.2021 12:42:30