Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dobudovanie pavilónu C - projektová dokumentácia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 78787082 | Kód: 11/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 11/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\31
31.07.2020
26.10.2021 13:58:26