Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy - opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79071382 | Kód: 10/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 10/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\07\11
11.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 10/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\06
06.06.2019
17.10.2021 18:57:45