Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80627368 | Kód: 10/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 10/2020/MH Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2020\07\08
08.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 10/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\06\19
19.06.2020
26.10.2021 14:44:49