Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

POTRAVINY

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82051270 | Kód: A0

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - A0 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\18
18.06.2020
 Report - Otázky - A0 Report - Otázky
2020\06\10
10.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - A0 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\02
02.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - A0 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\01
01.06.2020
26.10.2021 20:00:11