Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup mäsa a mäsových výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82399999 | Kód: 209/2018/SOSCA17.nov-5

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 209/2018/SOSCA17.nov-5 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\21
21.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Nákup mäsa a mäsových výrobkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\27
27.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Nákup mäsa a mäsových výrobkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\27
27.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Nákup mäsa a mäsových výrobkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\27
27.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Nákup mäsa a mäsových výrobkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\27
27.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Nákup mäsa a mäsových výrobkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\27
27.11.2018
 Súťažné podklady - Časť III. Mäsové výrobky Súťažné podklady
2018\11\27
27.11.2018
 Súťažné podklady - Časť II. Hydina chladená a mrazená Súťažné podklady
2018\11\27
27.11.2018
 Súťažné podklady - Časť I. Čerstvé mäso hovädzie a bravčové Súťažné podklady
2018\11\27
27.11.2018
18.10.2021 10:20:21