Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka diagnostických reagencií s výpožičkou koagulometra

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82439251 | Kód: I/8-VO-1-7/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - I/8-VO-1-7/2021 Ostatné dokumenty
2021\06\17
17.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-7/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\05\24
24.05.2021
22.10.2021 12:31:28