Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nealkoholické nápoje 07/2019 - opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82626039 | Kód: 07/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 07/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\07
07.03.2019
 Návrh RD - 07/2019 Ostatné dokumenty
2019\03\07
07.03.2019
 PonukaNealkoholicke_napoje_07_2019.xlsx Dokumenty zadávateľa
2019\03\07
07.03.2019
 Čestné vyhlásenie - 07/2019 Ostatné dokumenty
2019\03\07
07.03.2019
18.10.2021 13:36:09