Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Kompletná rekonštrukcia plochej strechy prístavby práčovne Centra sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 039 01 Turčianske Teplice

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83203347

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Kompletná rekonštrukcia plochej strechy Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\28
28.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Kompletná rekonštrukcia plochej strechy Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\28
28.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Kompletná rekonštrukcia plochej strechy Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\28
28.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Kompletná rekonštrukcia plochej strechy Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\28
28.08.2020
18.10.2021 12:49:44