Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať HLÚŽ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83862422 | Kód: 2020ZNH005

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva Ostatné dokumenty
2020\10\22
22.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2020ZNH005 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\08
08.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH005 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\30
30.09.2020
21.10.2021 08:35:12