Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - detský nábytok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83956503 | Kód: 0159/3

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 0159/3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2018\11\19
19.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0159/3 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\14
14.11.2018
26.10.2021 13:19:17