Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84236993 | Kód: 4/18

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2018\11\14
14.11.2018
 Rámcová dohoda návrh Ostatné dokumenty
2018\10\31
31.10.2018
 súťažne podklady a ostatné podmienky Ostatné dokumenty
2018\10\31
31.10.2018
22.10.2021 12:30:41