Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Elektroinštalácia SOŠ obchodu a služieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85096499 | Kód: 7/2019/SOSCA17nov-7

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2019/SOSCA17nov-7 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\21
21.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Elektroinštalácia SOŠ obchodu a služieb - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Elektroinštalácia SOŠ obchodu a služieb - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Elektroinštalácia SOŠ obchodu a služieb - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Elektroinštalácia SOŠ obchodu a služieb - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Elektroinštalácia SOŠ obchodu a služieb - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha č. 3 - 7/2019/SOSCA17nov-7 Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha - 7/2019/SOSCA17nov-7 Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha č. 1 - 7/2019/SOSCA17nov-7 Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Súťažné podklady - 7/2019/SOSCA17nov-7 Súťažné podklady
2019\04\15
15.04.2019
18.10.2021 11:54:56