Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Liptovské múzeum v Ružomberku - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline - Oprava EPS a vonkajšie rozvody

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85124721 | Kód: EPS 2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - Výkaz výmer na ocenenie Príloha
2020\11\16
16.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - EPS 2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\16
16.11.2020
18.10.2021 09:54:04