Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy strechy telocvične so zateplením-havarijný stav

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85163218 | Kód: 45212222-8

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zapis_z_vyhodnotenia_prieskumu_trhu___452122228.pdf Ostatné dokumenty
2019\10\29
29.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 45212222-8 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\21
21.10.2019
26.10.2021 20:17:30