Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nealkoholické nápoje 03/2019

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85394067 | Kód: 03/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 03/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\26
26.02.2019
 Čestné vyhlásenie - 03/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\25
25.02.2019
 Návrh RD - 03/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\25
25.02.2019
 PonukaNealkoholicke_napoje_03_2019.xlsx Dokumenty zadávateľa
2019\02\21
21.02.2019
21.10.2021 06:27:06