Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazené ryby - opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85810970 | Kód: 08/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 08/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\01
01.04.2019
 Čestné vyhlásenie Mrazené ryby - 08/2019 Ostatné dokumenty
2019\04\01
01.04.2019
 Návrh RD Mrazené ryby - 08/2019 Ostatné dokumenty
2019\04\01
01.04.2019
21.10.2021 06:11:21