Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického zabezpečovacieho systému EZS

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85825618 | Kód: 0001/2019/1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_000120191 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\12\23
23.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0001/2019/1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\16
16.12.2019
18.10.2021 11:13:33