Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Hydina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85977584 | Kód: 1/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponúk - Hydina - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\16
16.11.2018
 Výzva na predloženie ponúk - Hydina - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\16
16.11.2018
 PonukaHydina.xlsx Príloha
2018\11\02
02.11.2018
 Návrh RD Hydina Príloha
2018\10\23
23.10.2018
 Čestné prehlásenie Príloha
2018\10\23
23.10.2018
18.10.2021 13:53:34