Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup mlieka a smotany, zmrzliny, mliečných výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86291362 | Kód: 209/2018/sosca17.NOV-4

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 209/2018/sosca17.NOV-4 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\21
21.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 209/2018/sosca17.NOV-4 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\31
31.10.2018
 Cast VI. Mliecne vyrobky Príloha
2018\10\31
31.10.2018
 Cast V. Zmrzlina Príloha
2018\10\31
31.10.2018
 Čast I. - Mlieko a smotana Príloha
2018\10\31
31.10.2018
18.10.2021 08:47:20