Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dezinfekcia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86893704 | Kód: 7/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2020/MH Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\20
20.03.2020
21.10.2021 06:25:05