Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka čerstvých slepačích vajec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86998481 | Kód: 7/2019/SOSCA17nov-8

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2019/SOSCA17nov-8 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\11
11.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 7/2019/SOSCA17nov-8-oprava Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\03
03.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka čerstvých slepačích vajec - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\03
03.10.2019
 Ostatné dokumenty - 7/2019/SOSCA17nov-8 Ostatné dokumenty
2019\10\03
03.10.2019
 Súťažné podklady - 7/2019/SOSCA17nov-8 Súťažné podklady
2019\10\03
03.10.2019
22.10.2021 10:57:31