Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena okien na oddeleniach nemocnice

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87190207 | Kód: D/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - D/2019 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\02
02.07.2019
 Príloha - D/2019 Príloha
2019\05\30
30.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - D/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\30
30.05.2019
18.10.2021 08:48:33