Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie k zákazke: Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina – rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie – I. etapa - stanovenie PHZ

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 87715128 | Kód: 0202

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Stanovenie PHZ_0202 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\12\05
05.12.2018
18.10.2021 12:51:11