Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vyšetrovacia jednotka s príslušenstvom

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87832278

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vyšetrovacia jednotka s príslušenstvom Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\02
02.04.2019
 Súťažné podklady - Vyšetrovacia jednotka s príslušenstvom Súťažné podklady
2019\03\20
20.03.2019
 Zmluva - návrh- Ostatné dokumenty
2019\03\20
20.03.2019
22.10.2021 12:51:12