Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena okien a vstupných dverí Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88428018 | Kód: 2019ZNH001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva Ostatné dokumenty
2019\10\30
30.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2019ZNH001 Ostatné dokumenty
2019\10\18
18.10.2019
 Doplnenie výzvy na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2019ZNH001 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\08
08.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2019ZNH001 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\03
03.10.2019
18.10.2021 13:03:42