Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Defibrilátory

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88513710 | Kód: 24/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 24/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\11
11.08.2021
22.10.2021 12:07:18