Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazené výrobky - potraviny

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88666801 | Kód: 1/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2020/MH Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\14
14.01.2020
21.10.2021 06:29:01