Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88968802 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-18

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ukončenie použitého postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou 66/2020/SOSCA17nov-18 Ostatné dokumenty
2020\11\05
05.11.2020
18.10.2021 11:56:34