Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výpočtové a školské vybavenie a príslušenstvo

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89462156 | Kód: 2/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\13
13.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\30
30.09.2020
17.10.2021 17:16:02