Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie dokumentácie na dobudovanie III. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky Námestovo - Integrované centrum zdravotnej starostlivosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89595074 | Kód: OP/3/2019-VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu OP32019VO Ostatné dokumenty
2020\03\27
27.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - OP/3/2019-VO Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\18
18.03.2020
18.10.2021 10:32:08