Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia depozitárov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89797320 | Kód: 3/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\22
22.09.2020
17.10.2021 18:20:31