Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výroba a dodávka nábytku na mieru

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90106829 | Kód: 01/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 01/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\07\15
15.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\21
21.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\21
21.06.2019
 Príloha č. 3 Návrh kúpnej zmluvy Ostatné dokumenty
2019\06\21
21.06.2019
 Príloha č. 2 Technická špecifikácia predmetu zákazky Ostatné dokumenty
2019\06\19
19.06.2019
22.10.2021 12:04:20