Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90493959 | Kód: I/8-VO-1-5/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - I/8-VO-1-5/2021 Zápisnica z otvárania ponúk
2021\03\16
16.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-5/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\03\04
04.03.2021
26.10.2021 19:07:20