Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zateplenie obvodového plášťa na budove internátu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91089502

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\23
23.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\11
11.09.2020
22.10.2021 11:59:12