Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nakladaná a konzervovaná zelenina, ovocie a džemy pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91124210 | Kód: 02/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 02/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\17
17.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 02/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\05
05.03.2021
26.10.2021 20:12:58