Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Resuscitačné lôžka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91997927 | Kód: 6/2019/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 6/2019/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2019\12\20
20.12.2019
22.10.2021 12:26:55