Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Chladené mäso

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92013852 | Kód: A1-2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - A1-2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\13
13.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chladené mäso - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\04
04.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chladené mäso - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\04
04.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chladené mäso - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\04
04.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chladené mäso - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\04
04.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chladené mäso - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\04
04.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chladené mäso - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\04
04.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chladené mäso - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\04
04.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chladené mäso - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\04
04.12.2019
26.10.2021 14:23:55