Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Distribúcia dvojmesačníka ZA kraj na rok 2020

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92594516 | Kód: 0458/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 0458 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\03\10
10.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0458/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\23
23.01.2020
26.10.2021 13:00:23