Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oravský hrad – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, Stavba obytná II – Administratívny trakt 2. etapa .

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92750950 | Kód: 02/21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\07\28
28.07.2021
 Príloha č. 3 - Zmluva o dielo Príloha
2021\07\28
28.07.2021
 Príloha č. 2d - Projektová dok + kamenné články Príloha
2021\07\28
28.07.2021
 Príloha č. 2c - Rozhodnutia a stanoviská Príloha
2021\07\28
28.07.2021
 Príloha č. 2b - Architektonicko-historický výskum + výkresy, ÚZPF Príloha
2021\07\28
28.07.2021
 Príloha č. 2a - Reštaurátorský výskum – omietky a kamenné články Príloha
2021\07\28
28.07.2021
 Príloha č. 1 - výkaz výmer Príloha
2021\07\28
28.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2021\07\28
28.07.2021
18.10.2021 13:21:46