Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Železničné podvaly pre HLÚŽ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94614661 | Kód: 2018ZNH001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva Ostatné dokumenty
2018\11\20
20.11.2018
 Výzva - 2018ZNH001 Ostatné dokumenty
2018\11\12
12.11.2018
 Zápisnica - 2018ZNH001 Ostatné dokumenty
2018\11\12
12.11.2018
17.10.2021 18:31:31