Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava Oravskej lesnej železnice

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94747620 | Kód: 03/21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha č.2 - Zmluva o dielo Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha č.1c - výkaz výmer Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha č.1b - výkaz výmer Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha č.1a - výkaz výmer Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Výzva na predloženie ponúk Výzva na predloženie ponuky
2021\09\21
21.09.2021
26.10.2021 14:34:24