Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94928804 | Kód: SZ-007

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SZ-007 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\17
17.09.2020
21.10.2021 06:26:06