Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vyšetrovacia jednotka s mikroskopom a kreslom

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95284666 | Kód: VO_18 11

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Odkaz na uzatvorenú zmluvu Ostatné dokumenty
2019\03\19
19.03.2019
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2018\11\22
22.11.2018
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - VO_18 11 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\11\19
19.11.2018
26.10.2021 14:24:41